Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Welkom op onze website

De Vereniging voor Heemkunde 'Omheining' is op 25 maart 1981 opgericht en stelt zich ten doel door middel van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Heino, alsmede het onderzoek van lokale/regionale geschiedenis, te bevorderen in de ruimste zin des woords.

Informatie:
E-mail: omheining@planet.nl
Bezoek mogelijkheden
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte 'De Maelderieje'
Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.
VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
A C T U E E L
clipart symbool
 
Privacyverklaring:
De Vereniging voor Heemkunde “Omheining”  respecteert de privacy van haar leden en donateurs, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd, vastgelegd in een
privacyverklaring

facebook Omheining