VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Bezoek mogelijkheden
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte 'De Maelderieje' Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.
De Bredenhorst

Vandaag de dag is er niets meer van te zien, maar onder de rook van Heino, ten noordoosten van de kruising van de Molenweg met de Nieuwe Wetering, lag vroeger de enige havezathe die Heino rijk was: de Bredenhorst. Vermoedelijk werd de Bredenhorst in de veertiende eeuw gebouwd, na de ontginning van het Lierderbroek. Alhoewel meerdere invloedrijke families op de Bredenhorst hebben gewoond, was het toch voornamelijk in eigendom van de familie Van Rechteren die vele bezittingen in Overijssel had. Behalve de familie Van Rechteren woonde ook de familie Van Haersolte meer dan een eeuw op de Bredenhorst. Het verval van de Bredenhorst is waarschijnlijk al ingezet aan het einde van de zeventiende eeuw. Aan het begin van negentiende eeuw liet de toenmalige eigenaar Coenraad Sloet het huis slopen, op dat moment niet meer dan een ru´ne. De gelijknamige boerderij die ook deel uitmaakte van het goed, bleef bestaan en werd in 1912 gekocht door Herm Jan Snel.

Terug naar landgoederen