VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
De Gunne

De Gunne is al bekend in de 16e eeuw. Pas laat in de 18e eeuw werd er een spieker gebouwd. Dit spieker is het middengebouw van het tegenwoordige huis. De twee lagere gebogen zijvleugels zijn in de eerste helft van de 19e eeuw bijgebouwd. Aan het einde van de 18e eeuw was de parkaanleg nog van bescheiden aard en van de bossen die er nu zijn was nog geen spoor te bekennen. Het huis wordt bewoond door de familie Van Sonsbeeck.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Terug naar landgoederen