VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Den Alerdinck I

Den Alerdinck wordt al genoemd in 1318 als Huis Alerdinc. Het huis werd als Havezathe erkend in 1647/1648. In 1654 werd het huis riddermatig verklaard. In die tijd was Den Alerdinck een eenvoudig landhuis en droeg de naam Groot Alerdinck. Door de eeuwen heen werd het huis steeds aangepast. Het huidige huis is een 19e eeuws landhuis met een klokkentorentje. Den Alerdinck werd onder andere bewoond door de familie Van Sonsbeeck en de familie Van Dedem. Aan de westkant ligt nog steeds de zeedijk die door de heer Van Sonsbeeck in de 19e eeuw op eigen kosten werd aangelegd tegen het hoge water uit de IJssel en de weteringen. Na 1949 werd den Alerdinck verhuurd aan de Nederlands Hervormde Kerk als conferentieoord en vormingscentrum. Eerst werd hiervoor het huis gebruikt, later werd een vormingscentrum elders op het landgoed gebouwd. Momenteel wordt de havezathe bewoond door de eigenaar de heer De Koning.

Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Terug naar landgoederen