VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Bezoek mogelijkheid van de kruidentuin:
Iedere woensdag in de zomer vanaf 10:00 uur en in de winter vanaf 13:30 uur.
Gebruik van de kruiden

Iedereen mag de kruiden gebruiken uit de tuin. Knip met liefde en aandacht wat u nodig heeft voor eigen gebruik maar pluk een plant nooit kaal. Overal staan naambordjes Nederlands/Latijn en let op de informatie in de infokast die staat in de tuin.
terug