VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Werkgroep Historische
Gebruiksvoorwerpen
Een groep, die zich bezighoudt met het onderhouden, selecteren en bewaren van de voorwerpen die in de loop der tijd aan de vereniging zijn geschonken. Alles wordt genummerd, gecatalogiseerd en in de computer vastgelegd.

Het onderhoud en de beschrijving daarvan vergen veel tijd en zorg. Veel van deze voorwerpen zijn immers uit het hedendaagse beeld verdwenen.

Heeft u interesse of wilt u informatie klik dan hier.

Lees meer
Werkgroepen
Zie ook

In de vorige eeuw en daarvoor werd gebruik gemaakt van gereedschap waarvan we nu vaak nauwelijks nog weten waarvoor het werd gebruikt. Veel beroepen van toen zijn er niet meer of geautomatiseerd. Ook zijn gebruiksvoorwerpen, welke destijds erg handig waren in het huishouden, vervangen door moderne apparatuur. Veel kennis van onze voorouders is daardoor verdwenen.
Daarom is de quiz “Wie raadt het goede voorwerp bij het juiste verhaal?” bij uitstek geschikt om herinneringen op te halen. Het raden van oude voorwerpen is een leuke en gezellige bezigheid voor een verenigingsavond of een andere bijeenkomst.

Quiz: “Wie raadt het goede voorwerp bij het juiste verhaal?”

Klik hier voor meer informatie over de Quiz.
Contactpersoon:
Gerard Veltkamp, tel. 0572-391292

Voor informatie over de quiz kunt u contact opnemen met:
B. van de Kolk, telefoon 0572-392690 Mobiel 0629001293
email: benjvdkolk@gmail.com