VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Werkgroep
Genealogie  Documentatie


De benaming van deze werkgroep is een dubbele, omdat het ene het andere niet uitsluit. Voor een genealogisch onderzoek heeft men documentatie nodig. Veel gegevens kan men vinden in de DTB boeken (doop-, trouw- en begraafregisters) van voor 1811 en in de burgerlijke stand (doop-, trouw- en overlijdensakten) na 1811. Met de computer kan men al vlot zijn of haar voorouders vinden door www.genlias.nl te raadplegen. Wat de documentatie betreft, vrijwel dagelijks lezen we in de regionale dagbladen nieuws over Heino. Al deze artikelen worden al vanaf 1980 geknipt, geplakt, geselecteerd en bewaard in een krantenknipselarchief. Het fotoarchief geeft uitsluitsel over Heinose foto's zoals dorpsbeelden, schoolklassen, personen, etc. Een gedeelte is al gedigitaliseerd. Niet alleen een foto geeft informatie, maar ook de dia's die inmiddels zijn gearchiveerd en gedigitaliseerd. Dan is er nog een collectie bidprentjes, familieadvertenties, geboortekaartjes en rouw- en trouwbrieven. Belangrijk is om deze gegevens zodanig op te bergen, dat ze gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd.

Heeft u interesse of wilt u informatie klik dan hier.
Contactpersonen:
Jennie Pruim-Reinders, tel. 0572-391986
Paula Scholtz-Ligthart. tel. 06-23171276

Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
     Lakzegel van Conradus Muntz