VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Werkgroep Geschiedenis

In verschillende archieven bevindt zich nog een schat aan gegevens, die bijzonder geschikt zijn om voor het voetlicht te worden gehaald.
Regelmatig archiefonderzoek is daarvoor nodig. Het wel en wee van Heino en haar bewoners in vroeger tijden in al haar aspecten, is bijzonder boeiend.

De werkgroep heeft zich vooral bezig gehouden met het in kaart brengen van boerderij- en veldnamen. Thans is de activiteit vooral gericht op het beschrijven van de historie ervan, om vervolgens artikelen hierover in het contactblad 'Omheining' te verzorgen. Verder is nagegaan welke plaatsen mogelijk archeologische vondsten kunnen opleveren.
Aandacht wordt besteed aan de wijzigingen die landschappelijk en industrieel hebben plaatsgevonden.

Als u ook gevoelig bent voor het aroma van het verleden en over wat vrije tijd beschikt dan weten we zeker dat u in deze groep bijzonder zinvol werk kunt verrichten.

Heeft u interesse of wilt u informatie klik dan
hier.
Contactpersoon:
Jan Jonge Poerink, tel. 0572-392427
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook