VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Het Nijenhuis

De oudste vermelding van Het Nijenhuis dateert uit 1382. Oorspronkelijk was het een havezathe, maar in de loop der tijd werd het landgoed uitgebreid. De nog zichtbare bouwgeschiedenis gaat terug tot halverwege de 15e eeuw. Een van de interessantste delen van het gebouw is de oostvleugel, die bestaat uit drie verschillende soorten metselwerk. Het linker deel dateert van ca. 1560, terwijl het rechter deel waarschijnlijk een kwart eeuw ouder is. De middengevel van het kasteel stamt uit omstreeks 1680. Omstreeks 1895 werd de achtkantige toren toegevoegd. Het Nijenhuis heeft ook slechte tijden gekend, vooral in de 19e en 20e eeuw. Na de veiling van de inboedel in 1934 braken jaren van leegstand aan. Dirk Hannema wist het provinciaal bestuur van Overijssel in 1957 te bewegen om Het Nijenhuis inwendig te restaureren. Hannema’s internationale kunstcollectie, die hij had ondergebracht in de naar zijn ouders vernoemde stichting Hannema de Stuers Fundatie, kon nu voor het publiek toegankelijk gemaakt worden.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Terug naar landgoederen