VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Werkgroep
Kruidentuin 'Allegaardje'


Bezijden de verenigingsruimte ligt de kruidentuin, die door de leden van de werkgroep wordt onderhouden. Elke week is men een dagdeel in de tuin bezig, meestal op woensdag, in de winter natuurlijk minder vaak. Meestal wordt er 1 maal per 6 weken vergaderd.

De kruidentuin is een openbare tuin waarin iedereen mag plukken.
De werkgroep maakt ook diverse producten, bijv. jams, kruidenzout etc. die onder andere op het Daggie Old Heino worden verkocht.

Jaarlijks wordt in juni een excursie gemaakt.

Contactpersoon:
Gerard Veltkamp, email: g.veltkamp@hetnet.nl
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook