VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Ontvangstpagina vanuit Omheining
Contactpersoon Omheining
Gerard Veltkamp, email: g.veltkamp@hetnet.nl

Contactpersoon "Allegaardje"
Gerrie Berends, telefoon 0572 392389
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook