VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Bezoek mogelijkheden
I
edere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte 'De Maelderieje' Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Over ons

'Omheining'
Met deze naam tracht de vereniging tot uitdrukking te brengen een vereniging te zijn die de voormalige gemeente Heino in al zijn facetten 'omheint'. Volgens sommigen is de naam afgeleid van dit begrip, symboliserend een heg of haag die een bepaald terrein omheint; in ons geval van de Strenkhaar tot de Aalvanger en van de Dollenhoek tot de Ganzepan.

'De Maelderieje'
De verenigingsruimte en de tentoonstellingsruimte bevinden zich op de bovenverdieping van de voormalige maalderij van Heleco, Canadastraat 6. Het gebouw draagt nu de naam 'De Coöperatie', maar voor de ruimten van de vereniging is de naam 'De Maelderieje' gekozen. Indertijd een gebruikelijke naam in het dorp.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 15,00 per jaar. Degenen die buiten Heino wonen betalen in verband met portokosten € 23,00.
Ledenadministratie: Inge Roelofs-Hoppen, Plataan 28
8141 SN  Heino. Tel. 0572-393254


Lees verder.....
De vereniging is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40060714 en
heeft een ANBI status (aangevraagd)