VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Bezoek mogelijkheden
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte
'De Maelderieje' Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
150 jaar parochieleven 150 jaar parochieleven 150 jaar parochieleven
150 jaar parochieleven 150 jaar parochieleven
Terug