VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Het Relaer

De havezathe Het Reelaer was ook bekend onder de naam ten Redeler of 't Reelder en voor het eerst genoemd in 1430. Het was in de 15e eeuw een jachtslot van de bisschoppen van Utrecht. De heer G.J.G. de Vidal liet in 1842 het oude huis gedeeltelijk afbreken en op de oude goede fundamenten werd een nieuw huis gebouwd. Helaas was dit huis niet erg geriefelijk en werd het in 1911 gesloopt. Begin 1913 kwam onder leiding van architect Meyerink uit Zwolle een nieuw gebouw tot stand. Eigenaar was toentertijd de heer E.R. van Welderen Baron Rengers. Het huis werd in 1978 op de lijst van monumenten geplaatst. Het wordt nog steeds bewoond door de familie Van Welderen Rengers.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Terug naar landgoederen