VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Het Rozendael

In 1583 wordt voor het eerst melding gemaakt van een erf Rosendal. De naam is afkomstig van rosen of russen, een soort biezen. De plek was een moerasachtige laagte met russenbegroeiing. Dit erf behoorde destijds toe aan de heer Van Rechteren, één van de grootste landeigenaren van Salland. In 1722 werd 't Rozendael voor het eerst als spieker aangeduid en in dat zelfde jaar door freule E.M. van Voorst aangekocht. Het landgoed wisselde nogal eens van eigenaar. In de midden van de 19e eeuw werd het huis aanzienlijk vergroot en aangepast. Vermoedelijk werd rond 1860 de bovenverdieping op het landhuis gebouwd en kreeg het aanzienlijk vergrote huis toen zijn neoclassicistische aanzicht. In 1914 kocht Ir. F.A.R.A. baron Van Ittersum 't Rozendael. Na zijn overlijden in 1939 trad de door hem testamentair vastgelegde "Stichting Baron van Ittersum Fonds" in werking. In 1942 ging A.W.C.H. baron Van Ittersum met zijn gezin op 't Rozendael wonen. Momenteel wordt het huis bewoond door W.H. Baron Van Ittersum.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Terug naar landgoederen