VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Bezoek mogelijkheden
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte 'De Maelderieje' Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.
De boekenserie Oud boerenland.
Terug
Deel 1
Delmte Nieuwstad, Het Moer, Blankenfoort Zuid Lenthe en de Kloosterhoek. Klik op link drukker :
http://blur.by/1k8Q8w7           
DeeI 2
De Veldhoek met de Stoeven. Klik op link drukker: http://blur.by/1tRQ36N
Deel 3
Het Hagengebied, Sekdoorn, Laag Zuthem met de landgoederen de Gunne, de Linthorst, Den Alerdinck,
de Colkhof en de Alerdinck Il. Klik op link drukker.: http://nl.blurb.com/b/6603206-oud-boerenland-heino-
deel-3
Deel 4
Het Lierder- en Molenbroek met de Schiphorst, Lierderholthuis, Heerenbrink, Bredenhorst en
Molenerven.
Klik op link drukker: http://nl.blurb.com/b/7463110-oud-boerenland-4
Deel 5                                                                                                                                                                                             
Het Rozendael, Heinoseveld en de dorpsboerderijen. Klik op link drukker: http://nl.blurb.com/b/9074400-
oud-boerenland-5      
De boeken zijn in een gemiddelde oplage van 100 stuks gedrukt. Herdruk van enkele boeken is voor
Omheining niet kostendekkend. Indien u een of meerdere boeken beslist nog wilt hebben dan kunt u
deze bij drukker Blurb via de link zelf inzien en bestellen. U bent dan wel duurder uit dan bij  onze
oorspronkelijke leverprijs van 29,95 euro.                                                                                  
De  boeken kunnen ook worden geleend bij de bibliotheek Heino/Salland