VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Bezoek mogelijkheden
I
edere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte 'De Maelderieje' Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
Bestuur:

Henk Hofman, voorzitter, namens de vereniging bestuurslid van de Stichting “De Coöperatie” en lid van de gemeentelijke straatnamencommissie Raalte (email: hofman-henk@kpnmail.nl);
Cor Horstman, secretaris (email: chorstman56@gmail.com);
Harry Ogink, penningmeester (email: ogink12@kpnmail.nl);
Herman Neimeijer, bestuurslid (email: h.neimeijer@gmail.com)
Berend Jan Horstman, contactpersoon en lid van de Werkgroep Streektaal
(email: bjhorstman@lijbrandt.nl);
Annie Meulman-Kortstee, contactpersoon en lid van de Werkgroep Folklore en coördinatrice van de lezing  "Hoe verrassend is het ondergoed van de vorige eeuw" (email: jwgmeulman@hetnet.nl);
André Roelofs, bestuurslid (email: andreroelofs1@gmail.com);
Tiny Kok-Klappe, bestuurslid (email: ew.kok@kpnmail.nl).

Redactie contactblad 'Omheining':

Eindredactie: Vacant
Opmaak/Vormgeving: Mirjam van der Weide-Wink Canadastraat 17a 8141 AA Heino tel.0572-394670

Het contactblad 'Omheining' verschijnt vier maal per jaar met zowel hedendaagse
wetenswaardigheden, als artikelen over de geschiedenis van mensen en
plaatselijke gebeurtenissen.
terug