VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook
40 jaar vv heino 40 jaar vv Heino 40 jaar vv Heino
40 jaar vv Heino 40 jaar vv Heino
Terug
Bezoek mogelijkheden
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur in de verenigingsruimte
'De Maelderieje' Canadastraat 6, Heino,Tel. 0572-394562.